เลย เมืองเลย นาอาน หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เลย เมืองเลย นาอาน หางานเลย รับสมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เลย เมืองเลย นาอาน หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เลย เมืองเลย นาอาน หางานเลย รับสมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เลย Ø
หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงานเลย

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 208618 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 118210

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรผู้จัดการ สาขาปราจีนบุรี

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรผู้จัดการ สาขาปราจีนบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 28000 บาท ขึ้นไปหรือต

งานประจำ : 28000 บาท ขึ้นไปหรือต เลย เมืองเลย นาอาน
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
-ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-ตรวจและจบงานสถาปัตยกรรมที่หน้างานได้

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 05/12/2562

เลขที่ประกาศ : 118215

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร หน้างาน สาขาพิษณุโลก

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร หน้างาน สาขาพิษณุโลก

งานประจำ : เงินเดือน 23,000 หรือตามประสบกา

งานประจำ : 23,000 หรือตามประสบกา เลย เมืองเลย นาอาน
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
-ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้
หางานเลย รับสมัครงานเลย : 05/12/2562

เลขที่ประกาศ : 118212

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรหน้างาน สาขาเพชรบูรณ์

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรหน้างาน สาขาเพชรบูรณ์

งานประจำ : เงินเดือน 23,000 หรือตามประสบกา

งานประจำ : 23,000 หรือตามประสบกา เลย เมืองเลย นาอาน
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
- ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
- ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
- จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
- ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
- ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
- ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้
หางานเลย รับสมัครงานเลย : 05/12/2562

เลขที่ประกาศ : 118213

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรหน้างาน สาขานครสวรรค์

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรหน้างาน สาขานครสวรรค์

งานประจำ : เงินเดือน 23,000 หรือตามประสบกา

งานประจำ : 23,000 หรือตามประสบกา เลย เมืองเลย นาอาน
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
-ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้
หางานเลย รับสมัครงานเลย : 05/12/2562

เลขที่ประกาศ : 118209

ตำแหน่งงานว่างดราฟท์แมน,พนักงานดราฟท์แบบก่อสร้าง,Draft man

ตำแหน่งงานว่างดราฟท์แมน,พนักงานดราฟท์แบบก่อสร้าง,Draft man

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท

งานประจำ : 11,000 - 15,000 บาท เลย เมืองเลย นาอาน
-ดราฟท์งานตามสถาปนิกมอบหมายในโปรแกรม AutocadและSketchUP
-ถอดแบบ,จำนวนพื้นที่,วัสดุ ตามสถาปนิกมอบหมาย
-ติดต่อประสานงานกันทีมหน้างาน
หางานเลย รับสมัครงานเลย : 05/12/2562

เลขที่ประกาศ : 118211

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรผู้จัดการ สาขาลพบุรี

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรผู้จัดการ สาขาลพบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 28000 บาท ขึ้นไปหรือต

งานประจำ : 28000 บาท ขึ้นไปหรือต เลย เมืองเลย นาอาน
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
-ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-ตรวจและจบงานสถาปัตยกรรมที่หน้างานได้

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 05/12/2562
เลขที่ประกาศ : 118214

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรหน้างาน สาขากำแพงเพชร

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรหน้างาน สาขากำแพงเพชร

งานประจำ : เงินเดือน 23000 ขึ้นไปตามประสบ

งานประจำ : 23000 ขึ้นไปตามประสบ เลย เมืองเลย นาอาน
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
- ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
- ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
- จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
- ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
- ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
- ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 05/12/2562

เลขที่ประกาศ : 102774

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรผู้จัดการสาขาจันทบุรี

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรผู้จัดการสาขาจันทบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 27,000 บาทขึ้นไปหรือต

งานประจำ : 27,000 บาทขึ้นไปหรือต เลย เมืองเลย นาอาน
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน
-ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
-สามารถออกแบบงานโครงสร้างอาคารและบ้านพักอาศัย
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้
หางานเลย รับสมัครงานเลย : 02/10/2562

หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงานเลย
เลย ฝึกงานเลย งานชั่วคราวเลย งานนอกเวลาเลย งานประจำเลย งานราชการเลย งานต่างประเทศเลย งานอื่นๆเลย
หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงานเลย
เลย ฝึกงานเลย งานชั่วคราวเลย งานนอกเวลาเลย งานประจำเลย งานราชการเลย งานต่างประเทศเลย งานอื่นๆเลย